โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชวนพิศ ใจแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และติดตามเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ณ บ้านประธานกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก (ปลาตุ้ม) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชวนพิศ ใจแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และติดตามเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ณ บ้านประธานกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก (ปลาตุ้ม) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ