ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชวนพิศ ใจแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 800,000 ตัว บริเวณแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำคลองโบด และอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ