สอ.4 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีมอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) รัชฎาฟาร์ม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ นำส่งห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ