สอ3 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีมอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ3) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้องสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ นำส่งห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ