โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวภัชนิดา ต๊ะมูล นักวิชาการประมง เเละนางสาวอรุณี ซิ้มเจริญ เข้าดำเนินการติดตาม และเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำเเละรายได้ของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ เเละอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเเละอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ