เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 2 ราย ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมวิเคราะห์คุณภาพพารามิเตอร์ต่างๆที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ บ่อละ 2 จุด และแนะนำคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ การแก้ไขเมื่อคุณภาพน้ำไม่เหมาะสม กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ