สอ.4 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ของสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) กอยไทยแลนด์ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ