ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน GAP

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์มาตรฐาน GAP ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ 7436-2563)เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลิตผลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อให้การนำมาตรฐานนี้ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
??????สำหรับเกษตรกรผู้สนใจสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ??????

??????ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี??????
ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5463186

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ