GAP สัตว์น้ำสวยงาม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


GAP สัตว์น้ำสวยงาม วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นน้ำจืดปทุมธานี มอบให้นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (GAP สัตว์น้ำสวยงาม) บริษัท สยามรัตนะฟาร์ม จำกัด ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง และ นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ร่วมประชาสัมพันธ์ การขอใบรับรอง ตามมาตรา 65 แห่ง พรก.การประมง 2558

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ