นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในการตรวจเยี่ยมด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน และติดตามสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในการตรวจเยี่ยมด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน และติดตามสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรระหว่างประเทศ วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในการตรวจเยี่ยมด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน และติดตามสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรระหว่างประเทศ โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท นายด่านศุลกากรสังขละบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เข้าร่วมฯ ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่าสินค้า มาตรการตรวจสอบและควบคุมต่างๆ รวมทั้งความต้องการในสินค้าของประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปพิจารณานำไปพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256   วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  255  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  201  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  172

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ