นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก กุ้งขาวแช่เย็น และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น ผ่านทางช่องทางจุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก กุ้งขาวแช่เย็น และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น ผ่านทางช่องทางจุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก กุ้งขาวแช่เย็น และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น ผ่านทางช่องทางจุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์ โดยมีนาย นฤนาท เผือกจีน ประมงอำเภอสังขละบุรี สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจสินค้าสัตว์น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด่านศุลกากรสังขละบุรี ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี ด่านกักกันสัตว์สังขละบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี และด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศสังขละบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจช่องทางธรรมชาติ และตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดตรวจเพื่อความมั่นคงชายแดน จุดตรวจร่วมน้ำเกริก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด.314 หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรสีห์ และประชาสัมพันธ์ สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจ และช่วยสอดส่องป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับการขออนุญาตที่ถูกต้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257   วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  202  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ