เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรม สองแผ่นดินน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรม สองแผ่นดินน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข่าวกิจกรรม


26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรม สองแผ่นดินน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ลานวัฒนธรรมสองแผ่นดินวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี จุดประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257   วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  202  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ