นางสาวศุภกานต์ บุญมี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากรด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


นางสาวศุภกานต์ บุญมี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากรด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสันติชัย แก้วสีนวล หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวศุภกานต์ บุญมี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากรด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และชี้แจ้งช่องทางเดินรถขนถ่ายสินค้าพร้อมทั้งการเข้าตรวจสินค้านำเข้าและส่งออก พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256   วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  255  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  201  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  172

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ