วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2563 นางสาวอรนุช ดีช่วย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมคณะ เดินทาง มาตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2563 นางสาวอรนุช ดีช่วย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมคณะ เดินทาง มาตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน        วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2563 นางสาวอรนุช ดีช่วย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมคณะ เดินทาง มาตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
       จากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ทางช่องทางธรรมชาติ และช่องทางอนุญาต ผลการตรวจสอบไม่พบการลักลอบกระทำความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  261   วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  258  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  245  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  221  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  219  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  204  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  201  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  190  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  175  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน เลขที่ 326 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ