เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังขละบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ ช่องทางบ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังขละบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ ช่องทางบ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2563 นายชนินทร์ น้อยสอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังขละบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ ช่องทางบ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 รักษาการณ์อยู่ที่ช่องทางบ้านบ้องตี้ มีการห้ามบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของทุกชนิด ผ่านเข้าออก พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ในโอกาสนี้ยังได้มอบเอกสารสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

ช่องทางบ้านบ้องตี้ เป็นช่องทางธรรมชาติ มีระยะทางห่างจากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถนนดินสลับกับถนนลาดยางเป็นช่วง ๆ การเดินทางด้วยรถยนต์ยากลำบาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากไม้กั้นบริเวณฐาน ตชด. แล้ว มีถนนดินขึ้นไปถึงสันแดนอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยสันแดนห่างจากเมือง Myitta ของประเทศเมียนมา ประมาณ 60 กิโลเมตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257   วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  202  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ