หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบชุดป้องกันPPE และหน้ากากคลุมหน้า (face shield) จากเลขาฯชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย- เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน เพื่อใช้ป้องกัน Coronavirus หรือ COVID-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบชุดป้องกันPPE และหน้ากากคลุมหน้า (face shield) จากเลขาฯชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย- เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน เพื่อใช้ป้องกัน Coronavirus หรือ COVID-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1 เมษายน 2563 นายชนินทร์น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบชุดป้องกันPPE และหน้ากากคลุมหน้า (face shield) จากเลขาฯชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย- เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน เพื่อใช้ป้องกัน Coronavirus หรือ COVID-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบควบคุมสินค้าสัตว์น้ำ และจากนั้นได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านพุน้ำร้อน ติดตั้งสติ๊กเกอร์กำหนดจุดยืนคอยรับบริการสำหรับประชาชน ตามมาตรการ social distancing และติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มารับบริการ รักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันไวรัสCOVID-19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257   วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  202  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ