สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม


ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ดังนี้  
ปลาทูแช่แข็ง 206,330กิโลกรัม มูลค่า 10,316,500บาท, ปลากะตักแช่เย็น 115,550กิโลกรัม มูลค่า 2,311,000บาท, ปลาเบญจพรรณแช่เย็น 59,900กิโลกรัม มูลค่า 2,845,000บาท, หมึกแช่เย็น 58,000 กิโลกรัม มูลค่า 3,490,000บาท, ปลากะตักตากแห้ง 55,412 กิโลกรัม มูลค่า 1,385,300บาท  หอยแครงมีชีวิต 13,900กิโลกรัม มูลค่า 508,500บาท ปูทะเลมีชีวิต 2,100กิโลกรัม มูลค่า 138,000บาท และกุ้งทะเลแช่เย็น 200กิโลกรัม มูลค่า 40,000บาทรวมปริมาณทั้งสิ้น 511,392กิโลกรัม และรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21,034,300บาท

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  254   วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  242  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  218  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  213  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  195  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  189  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  185  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  171  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  168

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ