วันที่ 11-12 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเขตเศรษฐ์กิจพิเศษทวาย(ภาษาเมียนมา)

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


วันที่ 11-12 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเขตเศรษฐ์กิจพิเศษทวาย(ภาษาเมียนมา) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 11-12 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเขตเศรษฐ์กิจพิเศษทวาย(ภาษาเมียนมา) โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตามนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256   วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  255  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  201  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  172

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ