จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมคว้าชัยแห่งเกียรติยศ ในงาน 1st KFS ฟิชโชว์ 2018 1st Fish Show Kanchanaburi “Home of Guppy Breeders” ขอเชิญร่วมประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมคว้าชัยแห่งเกียรติยศ ในงาน 1st KFS ฟิชโชว์ 2018 1st Fish Show Kanchanaburi “Home of Guppy Breeders” ขอเชิญร่วมประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-07  |   ข่าววันที่: 2018-07-07 |  อ่าน: 494 ครั้ง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมคว้าชัยแห่งเกียรติยศ ในงาน 1st KFS ฟิชโชว์ 2018 1st Fish Show Kanchanaburi “Home of Guppy Breeders”
ขอเชิญร่วมประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ครั้งแรกของการประกวดสัตว์น้ำสวยงามในงาน ฟิชโชว์ (Fish Show) “ครั้งที่ 1” 
“Kanchanaburi Guppies Competition 2018” 
“Kanchanaburi Cray Fish Aword 2018”
วันที่ 26-30 ก.ค.61 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี
กิจกรรมภายในงาน 
- ประกวดปลาหางนกยูง และกุ้งเครย์ฟิช 
- ระบายสีภาพปลาของนักเรียน ระดับอนุบาล
- จัดแสดงนิทรรศการสัตว์น้ำสวยงามของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก แสดงผลงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
- การสอนถ่ายรูปปลาสวยงาม /การวาดรูปปลา/การขายสินค้าสัตว์น้ำสวยงามผ่านระบบออนไลน์ 
- เวทีให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และการประกอบธุรกิจการส่งออกปลาสวยงาม
- การออกร้านจำหน่ายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลานิล ราคาหน้าจากฟาร์มเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
- ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย 
- เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม 
- เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รวบรวม และผู้ส่งออก ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำ ให้เข้มแข็ง ครบวงจร 
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1และชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี วันเปิดงาน /พิธีมอบรางวัล วันที่ 27 กรกฎาคม 2561เวลา 15.00 น. (โดยประมาณ)
รายละเอียดการประกวดภายในงาน 
1.การประกวด 
1.1 ประเภทปลาหางนกยูง แบ่งเป็นผู้เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง (Breeders) 2 ประเภท
1.1.1 กลุ่มBreeder ปลาสีพื้น (ลำตัวและหางต้องไม่มีลาย)
1.1.2 กลุ่มBreederปลามีลาย (ลักษณะเฉพาะ ลำตัว และ/หรือ หางต้องมีลายเล็กหรือใหญ่ก็ได้ครีบหาง )
หมายเหตุ: - ปลาหางนกยูงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีตัวผู้ 3 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว ชนิดสายพันธุ์เดียวกัน
- การตัดสินพิจารณาทั้งเพศผู้และเพศเมีย
- ได้จัดเตรียมตู้ขนาด12x12x12 นิ้ว และกรองฟองน้ำไว้ให้ทุกตู้ (อนุญาตให้ผู้ส่งปลาประกวดจัดเตรียมน้ำมาเองได้)
- รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน: เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี 
- ติดต่อได้ที่สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณวีระศักดิ์ (ตั้ม) 02-571-4058 ,081-402-3716
1.2 ประกวดกุ้งเครย์ฟิช แบ่งเป็น 10 ประเภท 
1.2.1 กุ้งโกสส้มสีเต็ม 
1.2.2 กุ้งโกสส้มด่าง 
1.2.3 กุ้งโกสแท้สีเต็ม 
1.2.4 กุ้งโกสส้มด่าง 
1.2.5 Open สาย C และ สาย P 
1.2.6 กุ้งโกสแท้ ดาวรุ่งขนาดไม่เกิน 2.7 นิ้ว 
1.2.7 กุ้งโกสด่างตำหนิรวม 
1.2.8 กุ้งโกสสีเต็มตำหนิ 
1.2.9 กุ้งโกสด่างพิการ 
1.2.10 กุ้งโกสสีเต็มพิการ 
หมายเหตุ: - รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน : เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี
-ติดต่อได้ที่สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณทัดเทพ ทรัพย์ธานินทร์ 098-369-3561
เฟซบุ๊ก:Tattep Subtanin
1.3 ประเภทระบายสีภาพปลาระดับอนุบาล แข่งขันระบายสีภาพปลากัดของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 
หมายเหตุ: ระบายสีคนละ 1 ภาพ สมัครได้หน้างาน ไม่มีค่าสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3456-4302 โทรสาร 0-3456-4302
2.ประเภทรางวัล 
2.1 รางวัลการประกวดปลาหางนกยูง 
- รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล (Best in Group) ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รางวัลที่ 3- 4) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตร 
หมายเหตุ: - รางวัลชนะเลิศ ประเภท ๆใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best in Group) จะไม่ได้รับถ้วยและเงินรางวัลชนะเลิศในประเภทนั้น 
- ผู้ส่งปลาเข้าประกวดในกลุ่มนี้ จะต้องเป็นผู้พะเลี้ยงปลาหางนกยูง (Breeder) โดยต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
2.2 รางวัลการประกวดกุ้งเครย์ฟิช 
2.2.1 รางวัลการประกวดกุ้งเครย์ฟิช (ประเภทที่ 2.2.1-2.2.6)
2.2.1.1 กุ้งโกสส้มสีเต็ม 
2.2.1.2 กุ้งโกสส้มด่าง 
2.2.1.3 กุ้งโกสแท้สีเต็ม 
2.2.1.4 กุ้งโกสส้มด่าง 
2.2.1.5 Open สาย C และ สาย P 
2.2.1.6 กุ้งโกสแท้ ดาวรุ่งขนาดไม่เกิน 2.7 นิ้ว 
- รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล (Best in Group) ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รางวัลที่ 3- 4) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตร 
2.2.2 รางวัลการประกวดกุ้งเครย์ฟิช (ประเภทที่ 2.2.7-2.2.10)
2.2.2.1 กุ้งโกสด่างตำหนิรวม 
2.2.2.2 กุ้งโกสสีเต็มตำหนิ 
2.2.2.3 กุ้งโกสด่างพิการ 
2.2.2.4 กุ้งโกสสีเต็มพิการ 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รางวัลที่ 3- 4) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตร 
2.3 รางวัลการระบายสีภาพปลาระดับอนุบาล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล เงินรางวัล 300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด ต่าง ๆ
3.1 ปลาหางนกยูง
3.1.1 กรณีปลาแต่ละประเภทที่ส่งเข้าประกวด น้อยกว่า 15 ตู้ จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตรเท่านั้น (ไม่ได้รับเงินรางวัล )
3.1.2 ค่าสมัคร ค่าสมัครตู้ละ 250 บาท Breeder (รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน : เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี) 
3.1.3 วันรับสมัคร
3.1.3.1 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หมดเขตยื่นใบสมัคร วัน 18 กรกฎาคม 2561
3.1.3.2 ส่งเข้าประกวดวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น
. 3.1.3.3 ตัดสิน วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. 
3.1.3.4 รับรางวัล วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียน 12.00 น. (โดยประมาณ)
3.1.4 ลักษณะปลาที่ไม่ได้รับการตัดสิน มีดังนี้
3.1.4.1 ปลาป่วยเป็นโรคร้ายแรง 
3.1.4.2 ส่งผิดประเภท 
3.1.4.3 ผิดขนาดตามที่กำหนด
3.2 กุ้งเครย์ฟิช
3.2.1 ค่าสมัคร ตัวละ 500 บาท (รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน : เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี)
3.2.2 วันรับสมัคร
3.2.2.1 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หมดเขตยื่นใบสมัคร วัน 18 กรกฎาคม 2561
3.2.2.2 ส่งเข้าประกวด/ตัดสิน วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. 
3.2.2.3 รับรางวัล วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียน 12.00 น. (โดยประมาณ)
3.3 การระบายสีภาพปลาระดับอนุบาล 1-3
- สมัครและรับอุปกรณ์แข่งขันได้ทันทีในช่วง วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. 
- ตัดสินการประกวด วันจันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น 
- ลงทะเบียนรับรางวัล วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. และรับรางวัล เวลา 15.00 น.ในวันเดียวกัน 
3.4 รับรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนรับรางวัล 12.00 น. (โดยประมาณ)

3.5 รับปลาและกุ้งประกวดคืน
ปลา: วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. (โดยประมาณ) ปลาที่ชนะการประกวดทุกตัวต้องโชว์ในงานจนถึงวันปิดงาน (30 กรกฎาคม 2561) 
กุ้ง: วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น. (โดยประมาณ) 
3.6 ข้อกำหนดอื่นๆ
3.6.1 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3.6.2 สัตว์น้ำที่ไม่สามารถอยู่โชว์ในงานได้ตลอดกรุณาอย่าส่งเข้าประกวด 
3.6.3 ผู้ชนะการประกวดทุกประเภท จะต้องมารับรางวัลหรือส่งผู้แทนเข้ารับ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
3.6.4 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลในภายหลัง
3.6.5 ผู้รับรางวัลต้องแต่งกายในชุดสุภาพหรือชุดที่ผู้จัดกำหนดเท่านั้น 
ถ่ายทอดสดทาง Fanpage : ปลาสวยงามทวาราวดี กาญจนบุรีwww.facebook.com/fpokan 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3456-4302 โทรสาร 0-3456-4302
E-mail:fpo-kanchanaburi@dof.in.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
Fanpage : ปลาสวยงามทวาราวดี กาญจนบุรี 
www.facebook.com/fpokan
Website : http://www.fisheries.go.th/fpo-kanchanaburi/web2

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง จับหมอสีคางดำ หมอมายัน หมอบัตเตอร์ ขึ้นบัญชีดำ ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง เตือนทำผิดระวังโทษหนักปรับ 1 ล้านบาท จำคุก 1 ปี .. (2,654)  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานด่านศุลกากร ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน.. (1,336) วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการผืนป่าอาเซียน ประจ.. (1,079) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พศ.2561.. (1,046) รายงานประจำปี 2561.. (992) พล.ตรี จรูญ อำภา ผอ.โครงการพระราชดำริฯ เดินทางมามอบทุนการศึกษาและสิ่งของ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี.. (989) นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบปลาสวยงามแล.. (953) สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 .. (948) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ก.. (875) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมต้อนรับ พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาค 1 ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการบริเวณ.. (859)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office