ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พศ.2561

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พศ.2561 

ข่าวกิจกรรม


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ปลา 3 ชนิด คือ ปลาหมอสีคางดำ ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัตเตอร์
 

นายธามธนิน สอนสุภาพ ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ปลา 3 ชนิด ที่มีการแพร่ระบาดและมีรายงานตรวจพบ เพื่อป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ

ปลาทั้ง 3 ชนิด คือ ปลาหมอสีคางดำ พบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ปลาหมอมายัน พบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร และปลาหมอบัตเตอร์ พบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี และอุตรดิตถ์

สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ระบาดหรือไม่เคยมีรายงานการพบปลาทั้ง 3 ชนิด หากเมื่อพบหลุดรอดจากธรรมชาติเข้าไปในบ่อเพาะเลี้ยง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยด่วน เพื่อดำเนินการควบคุมและกำจัดต่อไป กรณีหลุดรอดเข้าไปในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรโดยไม่เจตนา เกษตรกรสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้ แต่ควรทำให้ปลาตายก่อนนำไปจำหน่าย เพื่อป้องกันอันตรายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ กรณีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หรือกรณีจำเป็นอื่นใดที่เพาะเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางราชการ ให้แจ้งขออนุญาตกรมประมง ห้ามปล่อยปลาทั้ง 3 ชนิด ลงในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามมาตรา 144 แห่ง พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ 
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบห...  216   วันที่ 1 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้...  205  วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  204  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบห...  200  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบห...  200  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ...  198  วันที่ 9 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้...  198  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ...  197  วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  183  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ...  182


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน เลขที่ 326 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ