ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พศ.2561

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พศ.2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-08  |   ข่าววันที่: 2018-03-08 |  อ่าน: 1,168 ครั้ง
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ปลา 3 ชนิด คือ ปลาหมอสีคางดำ ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัตเตอร์
 

นายธามธนิน สอนสุภาพ ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ปลา 3 ชนิด ที่มีการแพร่ระบาดและมีรายงานตรวจพบ เพื่อป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ

ปลาทั้ง 3 ชนิด คือ ปลาหมอสีคางดำ พบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ปลาหมอมายัน พบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร และปลาหมอบัตเตอร์ พบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี และอุตรดิตถ์

สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ระบาดหรือไม่เคยมีรายงานการพบปลาทั้ง 3 ชนิด หากเมื่อพบหลุดรอดจากธรรมชาติเข้าไปในบ่อเพาะเลี้ยง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยด่วน เพื่อดำเนินการควบคุมและกำจัดต่อไป กรณีหลุดรอดเข้าไปในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรโดยไม่เจตนา เกษตรกรสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้ แต่ควรทำให้ปลาตายก่อนนำไปจำหน่าย เพื่อป้องกันอันตรายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ กรณีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หรือกรณีจำเป็นอื่นใดที่เพาะเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางราชการ ให้แจ้งขออนุญาตกรมประมง ห้ามปล่อยปลาทั้ง 3 ชนิด ลงในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามมาตรา 144 แห่ง พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ 
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 5 กันยายน 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ... (214)   วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให... (185)  แนะนำหน่วยงาน  (173)  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ... (169)  วันที่ 3 กันยายน 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ... (165)  วันที่ 12 กันยายน 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมาย... (165)  วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ... (164)  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ... (135)  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ... (132)  วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให... (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office