วันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดในช่วงเทศการปีใหม่

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


วันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดในช่วงเทศการปีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี) และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณกาญจนบุรี ตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดในช่วงเทศการปีใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  254   วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  240  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  217  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  210  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  191  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  187  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  184  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  171  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  170  วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมาย...  163

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ