วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายนิวัติ อนุรักชนะชัย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและรายงานชี้แจ้งการปฏิบัติหน้าที่และข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ทางช่องทางผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ ปัจจุบันการนำเข้าและส่งออกเกี่ยวกับสินค้าสัตว์น้ำผ่านทางช่องทางผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดจากรายงานสถิติประจำปีของด่านตรวจสัตว์น้ำกาญจนบุรี ปัจจุบันรัฐบาลไทยยังกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้กาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางภาคตะวันตกและพื้นที่นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนของไทย เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศเมียนมารองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  256   วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  255  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  201  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  172

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ