วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้าเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้าเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้าเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ หัวหน้าด่านศุลกากรสังขละบรี ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กองร้อยทหารพรานที่1111 ส่วนราชการต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรีจำนวน 100,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  258   วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  218  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  202  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ