ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

ข่าวกิจกรรม


           เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 60 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟู และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เป็นจำนวนมาก

          หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดตรัง ได้แก่ ประมงจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และน้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านมาพัฒนากิจการประมงในหลาย ๆ ด้าน จึงได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวน 1 ล้านตัว เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สกจำนวน 300,000 ตัว ปลาบ้า จำนวน 300,000 ตัว และกุ้งก้ามกรามจำนวน 300,000 ตัว เพื่อปล่อยในพิธีฯ ด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    196   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  181  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  92  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   88  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   59  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ