ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

ข่าวกิจกรรม


           เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 60 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟู และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เป็นจำนวนมาก

          หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดตรัง ได้แก่ ประมงจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และน้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านมาพัฒนากิจการประมงในหลาย ๆ ด้าน จึงได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวน 1 ล้านตัว เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สกจำนวน 300,000 ตัว ปลาบ้า จำนวน 300,000 ตัว และกุ้งก้ามกรามจำนวน 300,000 ตัว เพื่อปล่อยในพิธีฯ ด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  199   การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง   145  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ...  142  การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม   117  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   112  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   112  การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   100  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ...  100  การสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม ”   100  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  98

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ