โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ครั้งที่ 1/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ครั้งที่ 1/2564          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนักวิชาการประมงได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน

          ในกิจกรรมนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม ได้แก่ พันธุ์ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาแฟนซีคาร์พ และปลาบอลลูน รวมจำนวน 500 ตัว พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนพันธุ์แหนแดง จำนวน 50 ถุง ให้คำแนะนำในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม และแหนแดง เพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจมีความรู้นำไปใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม การใช้แหนแดงลดต้นทุนค่าอาหาร เป็นการสร้างอาชีพเสริม ให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนักวิชาการประมงได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน

          ในกิจกรรมนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม ได้แก่ พันธุ์ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาแฟนซีคาร์พ และปลาบอลลูน รวมจำนวน 500 ตัว พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนพันธุ์แหนแดง จำนวน 50 ถุง ให้คำแนะนำในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม และแหนแดง เพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจมีความรู้นำไปใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม การใช้แหนแดงลดต้นทุนค่าอาหาร เป็นการสร้างอาชีพเสริม ให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ