เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ             วันที่20 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยผู้ติดตามเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะในเขต อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งมีการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักและเลี้ยงปลา เกษตรกรใช้แหนแดงเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง พบว่าปลามีการตอบสนองดีมาก ชอบกินแหนแดงสดที่ให้เป็นอาหาร และศูนย์ฯ ได้แนะนำให้เกษตรกรได้ทดลองใช้แหนแดงผสมกับวัสดุอื่นๆที่ มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารปลาลงได้กว่าการใช้อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว

            แหนแดงเป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูงถึง 4.6% ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ประมาณ 3% มีโปรตีนประมาณ 30% มีกรดอะมิโนแอซิดครบทุกตัว ไขมัน เซลลูโลส แร่ธาตุ เป็นจำนวนมาก เหมาะใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี มีกรดอะมิโนทึ่จำเป็นปริมาณสูง เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปลา จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เลี้ยงปลากินพืชชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้ทั้งสดและแห้ง แหนแดงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ