เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-24  |   ข่าววันที่: 2020-10-20 |  อ่าน: 440 ครั้ง
 

            วันที่20 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยผู้ติดตามเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะในเขต อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งมีการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักและเลี้ยงปลา เกษตรกรใช้แหนแดงเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง พบว่าปลามีการตอบสนองดีมาก ชอบกินแหนแดงสดที่ให้เป็นอาหาร และศูนย์ฯ ได้แนะนำให้เกษตรกรได้ทดลองใช้แหนแดงผสมกับวัสดุอื่นๆที่ มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารปลาลงได้กว่าการใช้อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว

            แหนแดงเป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูงถึง 4.6% ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ประมาณ 3% มีโปรตีนประมาณ 30% มีกรดอะมิโนแอซิดครบทุกตัว ไขมัน เซลลูโลส แร่ธาตุ เป็นจำนวนมาก เหมาะใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี มีกรดอะมิโนทึ่จำเป็นปริมาณสูง เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปลา จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เลี้ยงปลากินพืชชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้ทั้งสดและแห้ง แหนแดงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000