โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 5

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 5 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-08-20 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

        วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) มอบหมายให้นางสาวศิวพร โยงราช นางสาวกิ่งไผ่ ส่งแสง และนายสันทัศ แก้วคูณ นักวิชาการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)”รุ่นที่ 5  ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รวมจำนวน 20 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000