ประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-08-18 |  อ่าน: 168 ครั้ง
 

           วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยข้าราชการ (นักวิชาการประมง) ของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการของกรมประมง ประจำปี 2563 โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธาน และในกิจกรรมนี้ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์จำนวน 1 เรื่อง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000