คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 26-27 กรกฎาคม 256 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และศพช.ตรัง เข้าร่วมจัดคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน

         โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการด้านประมง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการประมงให้กับเกษตรกร นำทุกความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น บริการให้คำปรึกษาด้านประมง แจกเอกสารเผยแพร่ด้านประมง แจกจุลินทรีย์ ปม.1 มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียนขาว ปลาจักรพรรดิ และปลายี่สก) และกุ้งก้ามกราม รวมกว่า 75,000 ตัว ลงแหล่งน้ำสระน้ำหนองหัวปรำ ม.5 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ