พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-07  |   ข่าววันที่: 2020-07-30 |  อ่าน: 247 ครั้ง
 

           วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า จำนวน 500,000 ตัว ณ บริเวณสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ (สระหนองเดา) หมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000