อบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" รุ่นที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

อบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" รุ่นที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-04  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 247 ครั้ง
 

        วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 2 เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างอาชีพได้จริง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี  

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000