กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-15  |   ข่าววันที่: 2020-05-14 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

   วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวกิ่งไผ่ ส่งแสง นักวิชาการประมง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีสำรวจความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ณ ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน/ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ นายทวีป สูงสุด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พร้อมกันนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบปัจจัยการผลิตเป็นปลาน้ำจืด ได้แก่ พันธุ์ปลาไน ปลาบ้า และปลากระแห แก่เกษตรกรในโครงการฯ รวมรายละ 1,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000