เยี่ยมชมฟาร์ม และให้คำแนะนำเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


เยี่ยมชมฟาร์ม และให้คำแนะนำเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19       วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  พร้อมด้วยนายทวีวัฒน์ หลงขาว ประมงอำเภอห้วยยอด และ
นักวิชาการประมงของศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสโคโรนา-2019 (Covid-19) เนื่องจากไม่สามารถส่งออกกบเพื่อจำหน่ายนอกประเทศได้ โดยศูนย์ฯ พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกันจัดวางแผนและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  141  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    120  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  67  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ