สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-09  |   ข่าววันที่: 2020-05-02 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 

      วันที่ 2  เมษายน 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า ปลาไน และปลากระแห รวม แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกาบ้านห้วยต่อหมู่ที่ 1 และ 9 บ้านทอนแจ้ ตำบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวตง และบ้านในควน หมู่ที่ 19 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รวมจำนวนกว่า 100,000 ตัว ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ตามกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000