ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-19  |   ข่าววันที่: 2020-02-14 |  อ่าน: 274 ครั้ง
 

               วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้มอบหมายให้ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวศิวพร โยงราช นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากระเบนสวยงามตามมาตรฐานการจัดการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และมอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มขั้นปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้มอบหมายให้ นางจินตนา มหาสวัสดิ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวศิวพร โยงราช นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากระเบนสวยงามตามมาตรฐานการจัดการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และมอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มขั้นปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000