สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-07  |   ข่าววันที่: 2020-02-05 |  อ่าน: 510 ครั้ง
 

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม ได้แก่ พันธุ์ปลาทอง จำนวน 50 ตัว ปลาแฟนซีคาร์พ จำนวน 100 ตัว ปลาหางนกยูง จำนวน 100 ตัว และปลากัด จำนวน 300 ตัว ในงานกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเหลืองแดง” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้
สัตว์น้ำประเภทปลาสวยงามให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องปลา และการเลี้ยงปลาสวยงามแก่นักเรียน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000