“เปิดบ้านงานเด่น กพจ.”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

“เปิดบ้านงานเด่น กพจ.”  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-08-31  |   ข่าววันที่: 2019-08-27 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

       วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  และข้าราชการภายในเขต 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ณ ห้องประชุมอานนท์อาคารโฮมเมอร์ สกอตด์ สวิงเกิล กรมประมง ซึ่งจัดขึ้นโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

       ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (ด้านประมง) นักวิชาการประมง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน มีการนำเสนองานเด่นที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนวัตกรรม จำนวน 18 โครงการ  การเสวนา เรื่อง ทิศทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และยังมีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ประมงของเกษตรกรทั้ง 4 ภาค เป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรที่ผลิตแบบแปลงใหญ่อีกด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000