ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562           วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, 4 และ 5 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ลงแหล่งน้ำพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, 4 และ 5 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ลงแหล่งน้ำพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ