ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-30  |   ข่าววันที่: 2018-08-22 |  อ่าน: 243 ครั้ง
 

        วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ. ศพจ.เขต 11(ตรัง) ได้มอบหมายให้นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมโรงแรมลีการ์เด็น พลาซ่า โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยได้มีการจัดกลุ่มเพื่อเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000