โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-13  |   ข่าววันที่: 2018-08-08 |  อ่าน: 325 ครั้ง
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ. ศพจ.เขต 11(ตรัง) ได้มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินการเจริญเติบโตของปลาในโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง โดยสุ่มปลาด้วยเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ได้แก่ ข่ายขนาดช่องตา  2.0, 3.0, 4.0, 5.5, 7.0 และ 9.0 ซม. ทำการชั่งน้ำหนัก และวัดความยาวของปลาเพื่อตรวจวัดการเจริญเติบโต ณ แหล่งน้ำนบลำบอน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000