โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-20  |   ข่าววันที่: 2018-04-19 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการรับมอบปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยปัจจัยที่มอบเป็นพันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาตะเพียน และปลาบ้า จำนวนรวม 1,500 ตัวต่อราย มีเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัย จำนวน 17 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000