ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตฯ 

ข่าวกิจกรรม


       เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
พร้อมด้วย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ดร.มารศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ำนบลำบอน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

     โดยมี นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง), นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.สตูล นายอาคม ชุ่มธิ ผอ.ศพจ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จาก ศพจ.เขต 11 (ตรัง) สำนักงานประมงจังหวัดตรัง นายกอบต.นาชุมเห็ด
คณะกรรมการฯ และประชาชนให้การต้อนรับ และร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 50,000 ตัว ลงแหล่งน้ำ
นบลำบอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ