ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-30  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 402 ครั้ง
 

       เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
พร้อมด้วย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ดร.มารศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แหล่งน้ำนบลำบอน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

     โดยมี นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง), นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.สตูล นายอาคม ชุ่มธิ ผอ.ศพจ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จาก ศพจ.เขต 11 (ตรัง) สำนักงานประมงจังหวัดตรัง นายกอบต.นาชุมเห็ด
คณะกรรมการฯ และประชาชนให้การต้อนรับ และร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 50,000 ตัว ลงแหล่งน้ำ
นบลำบอน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000