ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-03-01 |  อ่าน: 282 ครั้ง
 

      วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ประชุม ชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัด)
รอบการประเมินที่ 1/2561 การปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์ฯ และแจ้งเรื่องกำหนดราคาพันธุ์สัตว์น้ำ
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000