โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”         วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง นายณัฐรัตน์ พรเดชอนันต์  ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข จัดโครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ห้วยสะบ้า บ้านสวนสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีพระครูอลุยคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และนางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ สส.เขต 3 ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาไทย ได้แก่ ปลากระแห 94,000 ปลาซิวควาย 5,000 ตัว ตัว และปลากระดี่หม้อ 1,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรังให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับหรือทำลายไป เป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรประมงและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ