การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565 การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565..คลิก

           วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมและติดตามการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยงที่ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงประจำปี 2565 โดยได้ติดตามการเลี้ยง การเจริญเติบโตของปลา รวมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงแก่เยาวชนในโครงการ พบว่าเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ และส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการเลี้ยง มีการจับปลามาบริโภคบ้างบางส่วน แต่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จ เยาวชนมีปลาไว้บริโภคในครัวเรือน และได้การตอบรับจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

    รายละเอียด 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  email  trang_inland@yahoo.com  โทรศัพท์ 0-7527-0640  FAX 0-7527-0641  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6