โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”         วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง นายณัฐรัตน์ พรเดชอนันต์  ประมงจังหวัดตรัง ร่วมจัดโครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง” โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาไทย ได้แก่ ปลาซิวหางดอก 3,000 ตัว ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) 3,000 ตัว และปลาสุลต่าน (บ้า) 20,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรังให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ น้ำตกพ่าน หมู่ที่ 11 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  247   มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง   121  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  118  การให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน   117  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  111  การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)   109  ประชุม OKRs ภาคใต้ ครั้งที่ 3    103  กิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข   101  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  68  ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ