ประเมินสัตว์น้ำก่อนปล่อยฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ประเมินสัตว์น้ำก่อนปล่อยฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-15  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 337 ครั้ง
 

       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมประเมินสัตว์น้ำก่อนการปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำ ณ นบลำบอน หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561

      โดยวิธีการวางข่ายจำนวน 6 ช่องตา ๆ ละ 3 ซ้ำ เพื่อประเมินชนิด และปริมาณสัตว์น้ำในนบลำบอนก่อนปล่อยปลาตามโครงการ ซึ่งในกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เอง สร้างความสามัคคี สร้างรายได้ในชุมชน โดยมีหน่วยงานของกรมประมงในพื้นทีให้การสนับสนุน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000