ประเมินสัตว์น้ำก่อนปล่อยฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ประเมินสัตว์น้ำก่อนปล่อยฯ 

ข่าวกิจกรรม


       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมประเมินสัตว์น้ำก่อนการปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำ ณ นบลำบอน หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561

      โดยวิธีการวางข่ายจำนวน 6 ช่องตา ๆ ละ 3 ซ้ำ เพื่อประเมินชนิด และปริมาณสัตว์น้ำในนบลำบอนก่อนปล่อยปลาตามโครงการ ซึ่งในกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เอง สร้างความสามัคคี สร้างรายได้ในชุมชน โดยมีหน่วยงานของกรมประมงในพื้นทีให้การสนับสนุน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ