การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)                 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบหมายให้นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง นำโดยนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเลี้ยงปลากัดที่ได้รับมาตรฐาน GAP ปลาสวยงามในจังหวัดตรัง นายเชาว์วิชช์ ชัยวิญญ์ บ้านเลขที่ 10/62 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรังวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบหมายให้นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง นำโดยนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มฟาร์มเลี้ยงปลากัดที่ได้รับมาตรฐาน GAP ปลาสวยงาม นายเชาว์วิชช์ ชัยวิญญ์ บ้านเลขที่ 10/62 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  229   โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   209  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  173  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   150  กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565   142  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชกา...  138  โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565   138  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2565   129  การนำเสนอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   120  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   118


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ