ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา                    วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงาและเป็นประธานในพิธี สำหรับกรมประมงนำโดยอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด 5 – 7 ซม. และพันธุ์ปลากินพืชเพื่อมอบให้แก่ชุมชนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว และปลาสุลต่าน 100,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย พันธุ์ปลากะพงทอง พันธุ์ปูทะเล (ปูดำ) พันธุ์ปูม้า และพันธุ์หอยชักตีน ลงสู่คลองพังงา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  221   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   136  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  132  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   122  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  118  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   118  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   113  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  113  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   109  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ