ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา                    วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงาและเป็นประธานในพิธี สำหรับกรมประมงนำโดยอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด 5 – 7 ซม. และพันธุ์ปลากินพืชเพื่อมอบให้แก่ชุมชนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว และปลาสุลต่าน 100,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย พันธุ์ปลากะพงทอง พันธุ์ปูทะเล (ปูดำ) พันธุ์ปูม้า และพันธุ์หอยชักตีน ลงสู่คลองพังงา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    196   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  181  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  92  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   88  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   59  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ