กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด ณ แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด ณ แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว         วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ รวมจำนวน 100,000 ตัว ได้แก่ ปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) 50,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว หมู่ที่ 2 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียนเป็นประธาน และมีนายทวี หยงสตาร์ กำนันตำบลสุโสะ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  238   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  194  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  155  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  149  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   136  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   134  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   131  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   130  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  128  ทำเนียบผู้บริหาร   123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ