กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด ณ แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด ณ แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว         วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ รวมจำนวน 100,000 ตัว ได้แก่ ปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) 50,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว หมู่ที่ 2 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียนเป็นประธาน และมีนายทวี หยงสตาร์ กำนันตำบลสุโสะ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    196   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  181  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  93  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   91  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   83  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   59  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ